Open Library Solutions

Open Library Solutions bildades under 2012 med fokus på den nordiska biblioteksmarknaden. Trots att bolaget är nytt så har vi funnits på marknaden sedan 2007. Tidigare år har produkterna drivits inom Teknikhusets regi.

Historia

Under slutet av 2011 så tog styrelsen i Teknikhuset beslutet att bolagisera produkterna CS Library och OLA (Open Library Access). Bolaget tog namnet Open Library Solutions och personalen kring nämnda produkter följde med.

Från AudioIndex köpte man även rättigheterna till AudioIndex Library som vi sedan bytt namn på till Audio Library - allt för att renodla samtliga biblioteksprodukter under ett och samma tak.

Under tiden som man strukturerade produkterna, personalen och överflytten av alla rättigheter visade den norska partnern Bibits stort intresse för Open Library Solutions som bolag och inte bara som norsk återförsäljare för CS Library. Diskussioner togs upp och efter en tids förhandling förvärvade Bibliotekenes IT-senter AS 50% av Open Library Solutions AB med dotterbolaget Open Library Solutions Finland OY.

Open Library Solutions ägs idag till största delan av Bibliotekenes IT-senter AS och Teknikhuset Holding AB är minoritetsägare.

 

Styrelsen Open Library Solutions AB

Kjetil Hillestad - Ordförande

Dan Nilsson - Ledamot

Jon Östbo - Ledamot

Oscar Stenberg - Ledamot

Börge Hofset - Suppleant

Lars Eriksson - Suppleant