Audio Library

Inspirera, informera och inkludera!

Ett bibliotek för alla!

Biblioteket är en plats för alla och med AudioLibrary blir biblioteket tillgängligt på nya sätt. AudioLibrary ger besökaren frihet att själv ta del av information, helt i sin egen takt.

RFID

Audio Library ger besökarna nya möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster, lokaler och medieutbud. Systemet bygger på att RFID-etiketter placeras i böcker, i ljudikoner, på skyltar eller andra objekt i miljön. Etiketterna förser användare med ljudinformation i hörlurar när de avläses med en läsare på någon centimeters avstånd.

Tillgänglighet

Biblioteket innehåller mer information och aktiviteter än de flesta kan föreställa sig. Rollen som bärare av den lokala kulturen blir allt viktigare och mer uttalad, likaså krav på tillgänglighet och mångfald.

Spela in

För sköna berättelser kan ljudet spelas in, medan databasinformation effektivt läses upp med talsyntes.

  1. Studio

    I Audio Library Studio kan man enkelt spela in ljud, skriva in text för talsyntes, koppla ljud- information till RFID-etiketter mm. Audio Library Server ger tillgång till automatiskt uppdaterad bibliografisk information för uppläsning med talsyntes.
  2. Användarenhet

    Audio Library användarenhet är en integrerad RFID-läsare och ljudspelare med högtalare och hörlurar. När den hålls mot märkta objekt spelas ljudinformationen upp.
  3. Ljudikoner

    Audio Librarys ljudikoner placeras på strategiska ställen i miljön. Form, färg och placering gör att de lätt hittas och de ger vägledning eller annan information. Inga kabeldragningar eller övriga fysiska installationer krävs.