OLA - Open Library Access

OLA är motorn som knyter ihop alla delar i CS Library. Med OLA kan biblioteket oberoende av katalogsystem skapa framtidens webb med information från många olika källor. OLA möjliggör blixtsnabba sökningar i katalogen, integrering av externa tjänster och sammanfogar allt med besökarnas mervärden. OLA fungerar fristående från CS Library och kan användas i andra system som behöver en katalogintegration.

Arkitektur

En modern och modulär arkitektur gör OLA flexibel och utbyggbar.

Integration med bibliotekssystem

OLA är byggt för att kunna integreras med olika bibliotekssystem. Det innebär att olika biblioteksystem kan kopplas ihop för att fungera sida vid sida. För närvarande har OLA stöd för Mikromarc, Libra, BookIT, ORIGO, Pallas Pro och Abilita/Gemeni. Listan på bibliotekssystem som stöds utökas efter bibliotekens önskemål och behov.

Mervärden

OLA hanterar inte bara katalogdata utan även betyg, nyckelord, kommentarer. Allt kan sedan visas integrerat på webbplatsen.

Externa tjänster

OLA hanterar inte bara bibliotekskatalogen utan kopplar samman katalogen med olika externa tjänster som berikar besökarnas upplevelse.

Öppna API:er

OLA bygger på öppenhet och via API:er kan information från OLA användas till nya spännande funktioner.